Insolvens

Hvad er insolvens?

Hvis man er insolvent, så betyder det at man ikke har mulighed for at overholde sine økonomiske aftaler, som situationen er. Det er som udgangspunkt kun fogedrettet som kan erklære om man er insolvent.

Hvis fogedretten erklærer at du er insolvens, så betyder det at du ikke har nogle værdier, som kreditorer kan tage udlæg i.

Samtidig betyder det at du bliver “fredet” i 6 måneder. Du bliver fredet i den forstand at du ikke kan blive inkaldt til fogedretten i den periode. Det giver dig 6 måneders “ro”, som du kan bruge til at få bedre styr på økonomien, uden at blive kontaktet af fogedretten.

Du er kun fredet fra almindelige kreditorer. Det offentlige vil til enhver tid kunne indkalde dig til fogedretten, eller tage udlæg i dine værdier. Det er typisk hvis du skylder penge til skat, børnepenge, studielån og lignende.
Du skal være opmærksom på at selvom du er erklæret insolvens, så er fredningen ikke absolut. Den kan altså ophæves hvis kreditor har rimelig grund til at tro du har aktiver som kan tages udlæg i.

Som det står i loven:

Fredningen ”gælder ikke, hvis der er rimelig grund til at antage, at skyldneren ejer aktiver, hvori udlæg kan foretages, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, som gør det rimeligt at afholde udlægsforretning.”

Selvom du bliver erklæret insolvent, så kan kreditor begære en udkørende fogedforretning. Det betyder at de besøger dit hjem, for at se om du skulle have værdier som du ikke har oplyst om.

Hvordan bliver insolvens registreret?

At blive registreret som insolvent, er ikke det samme som at blive registreret i RKI eller Debitorregistret. Det bliver derimod registreret i retsbogen, i forbindelse med dit møde i fogedretten. Det bliver registreret med følgende tekst:

”Skyldneren XXXXX blev afkrævet det opgjorte beløb og foreholdt oplysningspligten og strafansvaret.
Skyldneren XXXXX erklærede sig ude af stand til at betale og erklærede intet at kunne påvise til genstand for udlæg.”

Hvis du har mistet overblikket over din økonomi, og risikerer insolvens, så anbefaler vi at du søger hjælp. Der findes rigtig mange dygtige gældsrådgivere, som kan hjælpe dig med at få overblik over din økonomi igen.

Kort fortalt:

Insolvens er en situation, hvor en person, eller virksomheds, gæld er større end deres værdier