Overtræk

Hvad er Overtræk?

Et overtræk er det der sker når du bruger flere penge end der står på din konto. Det vil sige at du faktisk bruger bankens penge. En anden måde at beskrive et overtræk på, et at “gå i minus”. På din konto vil det kunne ses ved at din saldo enten er rød og/eller har et minus foran. I praksis betyder det at du har lånt penge af banken, som de selvfølgelig vil have tilbage.

Der kan være mange grunde til at der er overtræk på en konto. Det kan f.eks være udforudsete udgifter, eller hvis du har fået køb lidt for meget på januar udsalget. 

Man opererer med to typer overtræk. Det bevilgede, og det ikke bevilgede. Det bevilgede er et overtræk som du på forhånd har aftalt med banken. Hvis du f.eks ved at du får en stor regning som du ikke har penge til, så kan du aftale med banken at du må trække over når du betaler den. Så vil din konto gå i minus, men banken er indforstået med det og du skal blot sørge for at få nok penge på kontoen til at dække minusset indenfor aftalt tid.

Det ikke-bevilgede overtræk er straks værre. Her bruger du i princippet bankens penge uden at det er aftalt med dem. Det vil ofte betyder høje renter og/eller yderligere gebyrer. Her vil banken ofte hurtigt reagere, da de selvfølgelig ikke vil have at folk bruger deres penge uden aftale. Forsøg altid at kontakte banken på forhånd og lav en aftale med dem før din konto går i minus.

Bliv klogere på økonomi i vores store låne-wiki 

 

Kort fortalt:

Et overtræk er når du har brugt flere penge, end der står på din konto. Det vil sige at din konto går minus og du har reelt lånt pengene af banken.