Tinglysning

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en offentlig registrering af blandt andet gæld. I praksis så er tinglysning domstolenes offentligørelse af forskellige rettigheder. Det betyder at tinglysning er et juridisk bindende udsagn, som hører under loven, så længe det finder i tingbogen.

Ofte hører man om tinglysning i forbindelse med boligkøb, eller finansiering af biler. Når man tinglyser noget, f.eks en gæld, så betyder det at det bliver offentlig kendt at giveren af lånet, har et tilgodehavende. I praksis betyder det at hvis du f.eks køber en bil, så kan banken du låner penge af, få pant i bilen. Det bliver tinglyst, og vil derefter fremgå af tingbogen, at banken har pant i din bil. Samtidig betyder det også at hvis du misligholder din gæld, så har banken ret til at foretage udlæg i den bil. Altså tage bilen fra dig, og sælge den for at dække deres udestående.

Der er udgifter i forbindelse med at tinglyge oplysninger. Udgifterne varierer alt efter hvilken type tinglysning der er tale om. Når der er tale om forbrugslån, eller lån til f.eks en bil, så vil der være tale om tinglysning af pant, eller tinglysning af ejendomsforbehold.

Ved begge typer tinglysning, er der et fast beløb på 1.660 kr. som skal betales + 1,5% af det pantsikrede beløb. Før i tiden skullen man fysisk møde op i tingretten for at tinglyse et dokument. Det behøver man ikke i dag, hvor det hele kan gøres digitalt.

Hvis du er i tvivl, eller har spørgsmål i forbindelse med tinglysning, så kan du læse mere på tinglysningsretten.dk

Kort fortalt:

Tinglysning er en offentlig registrering af dokumenter, ofte lånedokumenter.