Pant

Hvad er pant?

At stille pant for et lån, betyder at du stiller noget af værdi som sikkerhed for lånet. Det betyder at låneudbyderen har mindre risiko ved at låne dig pengene. For hvis du kommer i en situation hvor du ikke kan betale dine ydelser på lånet, har låneudbyderen mulighed for at gøre udlæg i det du hat stillet i pant.

I praksis fungerer det sådan at hvis du f.eks har lånt penge til en bil, så vil banken typisk have pant i bilen. Hvis du så ikke betaler dine månedlige afdrag, så kan banken tage bilen fra dig, og sælge den for at dække det du skylder dem.

Når man stiller noget i pant ved et lån, kræver det typisk at det bliver tinglyst. Det betyder at der skal betales en tinglysningsafgift, som oftest blot bliver lagt oveni det lånte beløb.

Man ser oftest pant i forbindelse med køb af større ting, som et hus eller en bil. Ved mindre forbrugslån er det sjældent at låneudbyderen vil have pant. Det skyldes blandt andet tinglysningsafgiften, som kan betyde at ÅOP‘en på et mindre lån, vil blive urimelig høj.

Der findes flere forskellige typer pant. Det er blandt andet:

Håndpant

Hånd er en måde man har brugt til at pantsætte ting på, i mange år. I praksis fungerer det sådan at en pantelåner udsteder et lån, som svarer til værdien af det pantsatte. Det kan f.eks være et ur som vurderes til 10.000, som bliver stillet i pant for et lån. Så for låntageren et lån på 10.000 og pantelåneren får uret i hånden. Deraf navnet, Håndpant.

For at få uret tilbage, kræver det typisk at man betaler det oprindelige lån tilbage + renter.

Underpant:

Underpant er det mest anvendte herhjemme. Ved underpant beholder du nemlig det pantsatte. Det betyder at hvis du låner penge til en bil, og banken får pant i bilen, så har du stadig råderetten over bilen. Det er først i den situation hvor du ikke betaler de aftale ydelser, at banken vil bede om at få det pantsatte solgt.

Kort fortalt:

Pant er en ting af værdi, som låneudbyderen får stillet som sikkerhed for et lån.